Výpočet ošetrovného

Posledná aktualizácia: 3. januára 2019
výpočet ošetrovného
Kalkulačka výšky ošetrovného určí výšku podpory, ktorú dostanete, ak sa staráte o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov.