Výpočet dávky v nezamestnanosti

Posledná aktualizácia: 11. decembra 2020
výpočet dávky v nezamestnanosti
Výpočet dávky poistenia v nezamestnanosti určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti v Slovenskej republike.