Výpočet dávky v nezamestnanosti

Posledná aktualizácia: 3. januára 2019
výpočet dávky v nezamestnanosti
Výpočet dávky poistenia v nezamestnanosti určí výšku dávky z fondu poistenia v nezamestnanosti na zabezpečenie príjmu poistenca v dôsledku nezamestnanosti v Slovenskej republike.