Ako napísať dobrý motivačný list

Posledná aktualizácia: 13. júla 2018
Pozrite si naše rady a tipy, ako napísať dobrý motivačný list. Okrem životopisu spoločnosti často vyžadujú od uchádzačov aj motivačný list.

Motivačný list vám ponúka menej formálnu šancu predstaviť seba a svoje aktivity. Vďaka nemu môžete vyniknúť spomedzi desiatok iných uchádzačov.

Prispôsobujte motivačný list pre každú ponuku osobitne

Na každú pracovnú ponuku posielajte aktualizovaný motivačný list prispôsobený pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate. Ak motivačný list len upravujete od posledného použitia, pred odoslaním si vždy skontrolujte, či ste uviedli správneho adresáta: v adrese, oslovení, v tele listu i v súhlase so spracovaním osobných údajov.

Ukážte, že niečo o firme viete

Uveďte charakteristiku spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o prácu. Personalistu osloví, keď uvidí, že ste si čo-to o firme naštudovali. Neexistuje správna charakteristika, dôležité je v motivačnom liste vidieť znalosť spoločnosti, do ktorej sa práve hlásite.

Píšte len pravdu

Píšte o sebe pravdu a buďte pripravený každý bod na pohovore odôvodniť. Neprikrášľujte svoje skúsenosti. Pripravte sa aj na otázky o negatívnych vlastnostiach, ktoré však do motivačného listu ani životopisu nepatria.

Zamerajte sa na to, čo je pre zamestnávateľa podstatné

Dôraz klaďte na znalosti a skúsenosti, ktoré sú dôležité pre konkrétneho zamestnávateľa a konkrétne pracovné miesto.

Neklaďte si hneď podmienky

Neklaďte si hneď na začiatku vašej spoločnej komunikácie podmienky. Nevenujte  sa ani platovým podmienkam a podobným detailom, tie majú miesto až na pohovore.

Napíšte dôvod pre osobné stretnutie

Spomeňte dôvod na osobné stretnutie a pri jeho plánovaní s personalistom buďte ochotný prispôsobiť sa času. Neklaďte si hneď na začiatku vašej spoločnej komunikácie podmienky pre toto stretnutie (napr. že môžete len jeden konkrétny deň v týždni).

Neohovárajte

Neohovárajte bývalého zamestnávateľa, ani neuvádzajte dôvod odchodu z posledného zamestnania. Ak to personalistu zaujíma, spýta sa viac pri pohovore.

Vložte súhlas so spracovaním osobných údajov

Je dobré na záver motivačného listu uviesť aj váš súhlas so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť tak vašu žiadosť môže držať v databáze uchádzačov a osloviť vás, keď sa jej uvoľní vhodná pracovná pozícia.

Kontrolujte

Pred odoslaním ešte raz skontrolujte gramatickú a faktickú správnosť motivačného listu. Upravte formálnu podobu, najlepšie tak, aby veľkosť a typ písma korešpondovali s tými, ktoré ste použili v životopise. Aktualizujte miesto a dátum, vytlačený motivačný list podpíšte, elektronický dokument môžete poslať aj bez podpisu alebo vložiť elektronický podpis.

Napíšte sprievodný list

Ide v podstate o text, ktorý napíšete v e-maile a ktorým odôvodňujete, prečo sa zaujímate o pozíciu. Tento text je pritom dôležitý aj keď zasielate motivačný list. Ak spoločnosť vyžaduje motivačný list, odôvodnite svoju motiváciu reagovať na ponuku práve v sprievodnom liste (e-maile), utkviete tak personalistovi v pamäti. Pár tipov pre sprievodný list/email:

  • do predmetu uveďte pozíciu, o ktorú sa zaujímate,
  • snažte sa byť stručný, píšte v krátkych odsekoch,
  • ak je niečo, čo sa nehodilo do životopisu (alebo motivačného listu), spomeňte to tu,
  • vyzdvihnite súvis medzi vami a danou pozíciou a napíšte, prečo veríte, že ste vhodný kandidát pre túto pracovnú pozíciu,
  • napíšte o svojom prínose pre danú spoločnosť a spomeňte dôvody, prečo v nej chcete pracovať,
  • pre sprievodný list zároveň platia všetky odporúčania, ktoré spomíname pre motivačný list.
Pozrite si vzor motivačného listu