Čl.X Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára

Čl.X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2006.
Zákon č. 125/2006 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2006.
Zákon č. 52/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2010.
Zákon č. 223/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 20. júlom 2011.
Zákon č. 308/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákon č. 495/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 358/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 351/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 18. júnom 2016.
Zákon č. 320/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 76/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. marcom 2021.
Zákon č. 112/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.