§ 11 Účinnosť

§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2008.
Zákon č. 354/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 19. septembrom 2008.
Zákon č. 460/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 361/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 63/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2018.
Zákon č. 375/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 294/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 31. októbrom 2020 okrem čl. I bodov 1 a 2, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2021.