§ 30e Platí od 1.1.2022

§ 30e
Platí od 1.1.2022

1) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
82) § 44 až 47 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.
120k) § 68 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 4 ods. 3 písm. v) zákona č. 333/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.
120l) § 52 ods. 10 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 333/2014 Z.z.
128) Zákon č. 563/2009 Z.z. v znení zákona č. 331/2011 Z.z.