Čl.V Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Čl.V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Opatrenie č. 513/2010 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2011 okrem § 12a v dvadsiatom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.
Zákon č. 180/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2011.
Zákony č. 388/2011 Z.z. a 412/2011 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 383/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 468/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013.
Zákony č. 364/2013 Z.z., č. 383/2013 Z.z. a č. 417/2013 Z.z. a opatrenie č. 451/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 184/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 30. júnom 2014.
Zákon č. 125/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2016.
Zákon č. 86/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2017.
Opatrenie č. 233/2017 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2018.
Opatrenie č. 231/2018 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 312/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2019 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Opatrenie č. 382/2020 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2021.
Opatrenie č. 496/2021 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2022.
Zákon č. 350/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2022.
Zákon č. 338/2022 Z.z. a opatrenie č. 444/2022 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2023.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v.r.