§ 16 Účinnosť

§ 16
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Zákony č. 365/2004 Z.z. a č. 369/2004 Z.z. nadobudli účinnosť 1. júlom 2004.
Zákon č. 330/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2008.
Zákon č. 490/2008 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2009.
Zákon č. 151/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2010.
Zákon č. 257/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011.
Zákon č. 361/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 103/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2014.
Zákon č. 307/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.
Zákon č. 375/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.
Zákon č. 354/2016 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2017.
Zákon č. 55/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2017.
Zákon č. 243/2017 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2018.
Zákon č. 177/2018 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2019.
Zákon č. 470/2019 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2020.
Zákon č. 92/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 30. marcom 2022.