§ 72aj Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

§ 72aj
Platí odo dňa vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

29) Zákon č. 480/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 404/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov.