§ 53c Zrušený od 1.5.2013 do 30.4.2018

§ 53c
Zrušený od 1.5.2013 do 30.4.2018

18aa) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.