ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV Všeobecné posudkové hľadisko: Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputáciiPoložka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ———————————————————————— 1.

ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej činnosti podľa príslušnej kapitoly.
Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu stability nosného alebo pohybového aparátu a k obmedzeniu pohybu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Zhubné nádory kostí, svalstva a mäkkých    
     tkanív
     
     a) počas onkologickej liečby             80
     b) po stabilizácii zdravotného stavu        50 - 70
       (spravidla po dvoch rokoch)
     c) neliečiteľné formy                90