ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV Všeobecné posudkové hľadisko: Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputáciiPoložka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ———————————————————————— 1.

ODDIEL H – NÁDORY KOSTÍ, SVALSTVA A MÄKKÝCH TKANÍV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Ak dôjde v dôsledku onkologickej liečby k amputácii končatiny, určí sa pokles schopnosti zárobkovej činnosti podľa príslušnej kapitoly.
Podobne sa postupuje v prípadoch, keď nádorom alebo jeho odstránením došlo k porušeniu stability nosného alebo pohybového aparátu a k obmedzeniu pohybu.
Položka     Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


------------------------------------------------------------------------


  1.   Zhubné nádory kostí, svalstva a mäkkých    


     tkanív


     


     a) počas onkologickej liečby             80


     b) po stabilizácii zdravotného stavu        50 - 70


       (spravidla po dvoch rokoch)


     c) neliečiteľné formy                90