ODDIEL E – PRIETRŽE Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL E – PRIETRŽE
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Slabinová alebo stehenná prietrž          5 - 10


      (podľa veľkosti a možnosti repozície)         


  2.                             5 - 10


      Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej


      čiare (linea alba) brušných svalov


      


  3.   Prietrž v jazvách po brušnej operácii     


      


      a) s poruchou funkcie brušných orgánov        10


       (pri poruchách pasáže)


      b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny     60 - 70


       brušnej do prietrže, chirurgicky


       neriešiteľné stavy s vplyvom


       na kardiopulmonálny systém


      


  4.   Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú       10 - 15


      ezofagitídu