ODDIEL E – PRIETRŽE Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL E – PRIETRŽE
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Slabinová alebo stehenná prietrž          5 - 10
      (podľa veľkosti a možnosti repozície)         
  2.                             5 - 10
      Pupočná prietrž alebo prietrž v bielej
      čiare (linea alba) brušných svalov
      
  3.   Prietrž v jazvách po brušnej operácii     
      
      a) s poruchou funkcie brušných orgánov        10
       (pri poruchách pasáže)
      b) s rozsiahlym vyklenutím orgánov dutiny     60 - 70
       brušnej do prietrže, chirurgicky
       neriešiteľné stavy s vplyvom
       na kardiopulmonálny systém
      
  4.   Prietrž bránice spôsobujúca refluxnú       10 - 15
      ezofagitídu