ODDIEL D – CHOROBY SVALOV Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie

ODDIEL D – CHOROBY SVALOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe – analogicky k nasledujúcim uvedeným pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov (bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie, posudkovo sa nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Svalové dystrofie, myopatie, spinálne svalové 
     atrofie a príbuzné syndrómy, myozitídy,
     systémové ochorenia spojivového tkaniva
     (lupus erytematosus, dermatomyozitída,
     systémová skleróza - Behcetova choroba,
     Sjögrenov syndróm, sklerodermia aostatné)
     
     a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou        30 - 40
       atrofiou, dystrofiou a s obmedzením
       len pri dlhom státí a chôdzi
     b) stredne závažné poruchy s podstatným       60 - 70
       obmedzením pohyblivosti a obmedzením
       výkonnosti organizmu
     c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením         80 - 90
       pohyblivosti
     
     Posudkové hľadisko:              
     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí
     bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom
     na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti
     a výkonnosti.
     
  2.   Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis  
     
     a) okulálna forma                  20 - 30
     b) okulobulbárna (anartria, dysfónia,        60 - 80
       regurgitácia tekutín nosom, diplópia)
     c) mierna generalizovaná forma            30 - 40
       (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou
       a po tymektómii)
     d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou,     60 - 80
       dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti,
       s postihnutím celého kostrového svalstva,
       stav po tymektómii, časté exacerbácie
       napriek imunosupresívnej liečbe)