ODDIEL D – CHOROBY SVALOV Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie

ODDIEL D – CHOROBY SVALOV
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa poruchy funkcie svalov na jednotlivých končatinách a na trupe – analogicky k nasledujúcim uvedeným pohybovým obmedzeniam a obrnám. Samotné postihnutie svalov (bez ohľadu na etiológiu), ak nemá vplyv na výkonnosť organizmu a pracovné zaradenie, posudkovo sa nehodnotí. Treba prihliadnuť aj na zvláštne poruchy, ako sú nedostatočné telesné proporcie (napr. chondrodystrofia), deformácie končatín, poruchy kĺbových funkcií, svalových funkcií a statiky, neurologické poruchy. Taktiež treba vziať do úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Svalové dystrofie, myopatie, spinálne svalové 


     atrofie a príbuzné syndrómy, myozitídy,


     systémové ochorenia spojivového tkaniva


     (lupus erytematosus, dermatomyozitída,


     systémová skleróza - Behcetova choroba,


     Sjögrenov syndróm, sklerodermia aostatné)


     


     a) ľahké poruchy s miernou či lokálnou        30 - 40


       atrofiou, dystrofiou a s obmedzením


       len pri dlhom státí a chôdzi


     b) stredne závažné poruchy s podstatným       60 - 70


       obmedzením pohyblivosti a obmedzením


       výkonnosti organizmu


     c) ťažké poruchy s ťažkým obmedzením         80 - 90


       pohyblivosti


     


     Posudkové hľadisko:              


     Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí


     bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom


     na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti


     a výkonnosti.


     


  2.   Syndrómy svalovej paralýzy, myastenia gravis  


     


     a) okulálna forma                  20 - 30


     b) okulobulbárna (anartria, dysfónia,        60 - 80


       regurgitácia tekutín nosom, diplópia)


     c) mierna generalizovaná forma            30 - 40


       (stabilizovaná imunosupresívnou liečbou


       a po tymektómii)


     d) ťažká generalizovaná forma (s dysartriou,     60 - 80


       dysfágiou, prehĺtacie ťažkosti,


       s postihnutím celého kostrového svalstva,


       stav po tymektómii, časté exacerbácie


       napriek imunosupresívnej liečbe)