ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej

ODDIEL D – CHOROBY PEČENE, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa rozsahu funkčného postihnutia, stavu výživy a nutnosti dodržiavať diétny režim.
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby pečene                
      
      a) ľahkého stupňa                 10 - 20
      b) stredne ťažkého stupňa             30 - 40
      c) ťažkého stupňa                 60 - 70
      d) stavy so závažným portálnym          80 - 90
       hromadením krvi, pažerákové varixy,
       opakované krvácavé stavy, ascites,
       známky encefalopatie
      
  2.   Stavy po resekcii pečeňového laloka,       35 - 45
      bez poruchy funkcie
      
      Posudkové hľadisko:              
      Miera poklesu schopnosti zárobkovej
      činnosti sa určí po dosiahnutí
      stabilizácie zdravotného stavu.
      
  3.   Zhubný nádor pečene              
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      
  4.   Transplantácia pečene               60 - 70
      
  5.   Choroby žlčníka a žlčových ciest           10
      (litiáza, chronické recidivujúce
      zápaly) s častejšími kolikami
      (raz za mesiac) a so zápalmi liečenými
      antibiotikami, s ťažkosťami
      v medzizáchvatovom období
      
  6.   Odstránenie žlčníka              
      
      s funkčnými poruchami                10
      (postcholecystektomický syndróm),
      pri pretrvávajúcich kolikách
      
  7.   Zhubný nádor žlčníka, žlčových ciest     
      alebo papily
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           30 - 50
       zdravotného stavu (spravidla
       po dvoch rokoch)
      
  8.   Stavy po chirurgických výkonoch          10 - 20
      na papile a žlčových cestách
      (podľa funkčných porúch)
      
  9.   Chronické ochorenia podžalúdkovej žľazy    
      podľa účinku na celkový stav organizmu
      
      a) s hnačkami pri diétnych chybách         5-10
      b) s častejšími hnačkami, poruchami        20 - 25
       výživy, dyspeptickými ťažkosťami,
       občasnými bolesťami
      c) s poruchami výživy, výrazná          30 - 50
       symptomatológia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      d) ťažká porucha výživy až            60 - 70
       kachektizácia, zníženie
       výkonnosti organizmu
      
  10.   Malígny nádor podžalúdkovej žľazy       
      
      a) počas onkologickej liečby           70 - 80
      b) neliečiteľné formy                90
      c) po dosiahnutí stabilizácie           40 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)