ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa

ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa nervových porúch – parézy (plégie) na končatinách, porúch močového mechúra a konečníka. Hodnotí sa postihnutie dominantnej končatiny a stupeň parézy (plégie).
Položka       Druh zdravotného postihnutia     Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Monoplégia                       50
    
 2.  Hemiplégia                       75
    
 3.  Paraplégia                       75
    
 4.  Kvadruplégia                     100
    
 5.  Monoparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 25
    b) stredne ťažká                  30 - 40
    c) ťažká monoparéza až plégia            45 -50
    
 6.  Hemiparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 30
    b) stredne ťažká                  40 - 50
    c) ťažká hemiparéza až plégia             75
    
 7.  Paraparéza                   
    
    a) ľahká                      20 - 30
    b) stredne ťažká                  35 - 50
    c) ťažká paraparéza až paraplégia           75
    
 8.  Kvadruparéza                    60 - 90