ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY Všeobecné posudkové hľadisko: Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa

ODDIEL B – POŠKODENIA MIECHY
Všeobecné posudkové hľadisko:

Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí podľa stupňa nervových porúch – parézy (plégie) na končatinách, porúch močového mechúra a konečníka. Hodnotí sa postihnutie dominantnej končatiny a stupeň parézy (plégie).
Položka       Druh zdravotného postihnutia     Miera poklesu


                             schopnosti


                             zárobkovej


                             činnosti v %


-----------------------------------------------------------------------


 1.  Monoplégia                       50


    


 2.  Hemiplégia                       75


    


 3.  Paraplégia                       75


    


 4.  Kvadruplégia                     100


    


 5.  Monoparéza                   


    


    a) ľahká                      20 - 25


    b) stredne ťažká                  30 - 40


    c) ťažká monoparéza až plégia            45 -50


    


 6.  Hemiparéza                   


    


    a) ľahká                      20 - 30


    b) stredne ťažká                  40 - 50


    c) ťažká hemiparéza až plégia             75


    


 7.  Paraparéza                   


    


    a) ľahká                      20 - 30


    b) stredne ťažká                  35 - 50


    c) ťažká paraparéza až paraplégia           75


    


 8.  Kvadruparéza                    60 - 90