ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – OSTEOPATIA A CHONDROPATIA
Položka      Druh zdravotného postihnutia       Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.  Osteoporóza (bez ohľadu na etiológiu),     


     osteomalácia, osteopatia, iné metabolické


     ochorenia chrbtice a kĺbov


     


     a) ľahká forma - metabolické ochorenie kostí    10 - 15


      zvyšujúce riziko zlomenín a ovplyvňujúce


      výkonnosť organizmu, osteoporóza stanovená


      denzitometrickým vyšetrením, T-skóre


      do -2,5


     b) stredne ťažká forma osteoporózy a iné      35 - 45


      metabolické ochorenia kostí s prítomnosťou


      jedného alebo viacerých zlomenín stavcov


      s následným obmedzením pohyblivosti,


      vplyvom na statiku chrbtice, občasnými


      prejavmi nervového a svalového dráždenia,


      slabosťou svalového korzetu, s podstatným


      poklesom výkonnosti a značným ovplyvnením


      pohyblivosti, T-skóre nad -2,5


     c) ťažká forma osteoporózy (T-skóre nad       60 - 70


      -4,0 so zvýšenou lámavosťou kostí


      a s patologickými zlomeninami, ťažká


      deformácia chrbtice a dlhých kostí)


      a iných metabolických ochorení kostí


      s prítomnými viacerými zlomeninami stavcov


      s následným ťažkým obmedzením


      pohyblivosti, s výraznými deformitami


      chrbtice s vplyvom na statiku,


      pretrvávajúcimi alebo častými prejavmi


      nervového a svalového dráždenia, slabosťou


      svalového korzetu, bez ohľadu na T-skóre


     


  2.  Sudeckova dystrofia               


     


     a) mierna forma                   15 - 25


     b) ťažká forma alebo nepriaznivá lokalizácia    35 - 45


     


     Posudkové hľadisko:               


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa stupňa, rozsahu funkčnej


     poruchy a lokalizácie procesu.


     


  3.  Chronická osteomyelitída            


     


     a) ľahkého stupňa (lokalizovaná, s nepatrnou    10 - 20


      aktivitou procesu, drobné hnisanie


      vo fistule)


     b) stredného stupňa (mierna trvalá sekrécia     35 - 45


      z fistuly, známky aktivity v laboratórnych


      nálezoch)


     c) ťažkého stupňa (časté ataky s horúčkou,     60 - 80


      zreteľná infiltrácia mäkkých častí,


      hnisanie a vylučovanie sekvestrov, známky


      aktivity v laboratórnych nálezoch)


      s alteráciou celkového stavu


     


                             


     Posudkové hľadisko:


     Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti


     sa určí podľa funkčného postihnutia


     vyplývajúceho z lokalizácie, rozsahu


     a aktivity procesu s jej účinkami na celkový


     stav a prípadné následné choroby


     (napr.anémiu,amyloidózu).


     


  4.  Chondrodystrofia                


     


     a) telesná výška (malý vzrast) nedosahuje      40 - 50


      120 cm


     b) s ťažkými deformáciami končatín, hrudníka    70 - 80


      a obmedzením výkonnosti organizmu,


      zníženou pohyblivosťou, poruchami


      ventilácie; telesná výška do 100 cm