ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Chronický zápal močových ciest           5-10
      
  2.   Poruchy vyprázdňovania močového mechúra      15 - 25
      
  3.   Zhubný nádor močového mechúra         
      
      a) po odstránení v ranom štádiu          30 - 40
       (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80
       počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
       (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  4.   Inkontinencia moču              
      
      a) stresová inkontinencia I. stupňa        10 - 15
       (odchod moču pri zaťažení)
      b) stresová inkontinencia II. stupňa       30 - 40
      c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím    60 - 70
       na etiológiu, riešená permanentným
       katétrom
      
  5.   Umelý vývod moču (bez porúch obličkových   
      funkcií)
      
      a) do čreva                    40 - 50
      b) navonok (extraabdominálne)           40 - 70
      c) kontinentná náhrada močového mechúra      40 - 70
      
  6.   Chronická píšťala (fistula) tráviaceho,    
      močového a pohlavného ústrojenstva
      
      a) chronická píšťala s trvalou miernou      20 - 40
       sekréciou
      b) chronická píšťala s trvalou sekréciou     60 - 80
       (stolice alebo hnisavou), s vplyvom
       na celkový stav organizmu