ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % ————————————————————————-

ODDIEL B – CHOROBY MOČOVÝCH CIEST
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Chronický zápal močových ciest           5-10


      


  2.   Poruchy vyprázdňovania močového mechúra      15 - 25


      


  3.   Zhubný nádor močového mechúra         


      


      a) po odstránení v ranom štádiu          30 - 40


       (T1-2 N0 M0)


      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80


       počas onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


       (spravidla po dvoch rokoch)


      d) neliečiteľné formy                90


      


  4.   Inkontinencia moču              


      


      a) stresová inkontinencia I. stupňa        10 - 15


       (odchod moču pri zaťažení)


      b) stresová inkontinencia II. stupňa       30 - 40


      c) úplná inkontinencia moču s prihliadnutím    60 - 70


       na etiológiu, riešená permanentným


       katétrom


      


  5.   Umelý vývod moču (bez porúch obličkových   


      funkcií)


      


      a) do čreva                    40 - 50


      b) navonok (extraabdominálne)           40 - 70


      c) kontinentná náhrada močového mechúra      40 - 70


      


  6.   Chronická píšťala (fistula) tráviaceho,    


      močového a pohlavného ústrojenstva


      


      a) chronická píšťala s trvalou miernou      20 - 40


       sekréciou


      b) chronická píšťala s trvalou sekréciou     60 - 80


       (stolice alebo hnisavou), s vplyvom


       na celkový stav organizmu