KAPITOLA XIII – CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA XIII
– CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                              schopnosti
                              zárobkovej
                              činnosti v %
-------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby prsníka (zápalové ochorenia,        10
      benígne nádory, kozmetické záležitosti)
      
      Posudkové hľadisko:             
      Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti
      zárobkovej činnosti sa prihliada
      na prípadné obmedzenie funkcie v ramennom
      kĺbe ako následok operácie (napr. lymfedém,
      defekty svalov)
      
  2.   Zhubný nádor prsníka             
      
      a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0)      30 - 40
        alebo po parciálnej resekcii
      b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)     50 - 70
      c) po odstránení v pokročilých štádiách -    75 - 80
        po odstránení prsníka s exenteráciou
        axily, počas onkologickej liečby
      d) neliečiteľné formy                90
      e) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      
  3.   Stav po odstránení maternice pre nezhubný      10
      nádor, endometriózu a pod.
      
  4.   Zhubný nádor maternice (výnimka: carcinoma  
      in situ)
      
      a) po odstránení nádoru tela alebo krčka     30 - 40
        maternice vo FIGO--štádiu Ia a Ib
        (T1NX M0)
      b) po odstránení nádoru vo FIGO-štádiu II    50 - 70
        (T2 NX M0)
      c) po odstránení nádoru v pokročilom       75 - 80
        štádiu, počas onkologickej liečby
      d) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      e) neliečiteľné formy                90
      
  5.   Strata vaječníkov pre zápalové ochorenia,      10
      nezhubný nádor
      
  6.   Zhubný nádor vaječníka            
      
      a) po odstránení vo FIGO-štádiu Ia a Ib     30 - 40
        (T1 NX M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  7.   Chronický alebo často sa opakujúci zápal   
      vaječníkov, závesového aparátu maternice
      alebo maternice
      
      a) ľahkého stupňa                  5
      b) stredného stupňa                 10
      c) ťažkého stupňa, recidivujúce akútne       15
        výtoky viackrát do roka, s rozsiahlym
        palpačným nálezom, nutnosťou opakovanej
        ATB terapie, s recidivujúcou močovou
        infekciou, poruchami močenia
      
  8.   Endometrióza ťažkého stupňa             20
      
  9.   Pokles steny pošvy, prolaps pošvy alebo   
      maternice
      
      a) bez inkontinencie alebo so stresovou       10
        inkontinenciou I. stupňa
      b) s občasnou inkontinenciou moču        30 - 40
      c) s úplnou inkontinenciou moču,         70 - 80
        s prihliadnutím na etiológiu
        a možnosť riešenia permanentným katétrom
      
  10.   Stav po plastickej operácii svalov      
      panvového dna
      
      a) s dobrým operačným efektom            10
      b) s funkčným oslabením svalov panvového     20 - 25
        dna s obmedzením výkonnosti organizmu,
        bez inkontinencie moču
      
  11.   Craurosis vulvae so sekundárnymi zmenami,    20 - 25
      vredmi, ekzémami, jazvami
      
  12.   Zhubný nádor pošvy (s výnimkou carcinoma   
      in situ)
      
      a) po odstránení vo FIGO-štádiu I        30 - 40
        (T1 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90
      
  13.   Zhubný nádor vonkajších rodidiel       
      (s výnimkou carcinoma in situ)
      
          a) po odstránení vo FIGO-štádiu I a II      30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy                90