KAPITOLA XIII – CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA XIII
– CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu


                              schopnosti


                              zárobkovej


                              činnosti v %


-------------------------------------------------------------------------


  1.   Choroby prsníka (zápalové ochorenia,        10


      benígne nádory, kozmetické záležitosti)


      


      Posudkové hľadisko:             


      Pri posudzovaní miery poklesu schopnosti


      zárobkovej činnosti sa prihliada


      na prípadné obmedzenie funkcie v ramennom


      kĺbe ako následok operácie (napr. lymfedém,


      defekty svalov)


      


  2.   Zhubný nádor prsníka             


      


      a) po odstránení v štádiu I (T1 N0 M0)      30 - 40


        alebo po parciálnej resekcii


      b) po odstránení v štádiu II (T2 N1 M0)     50 - 70


      c) po odstránení v pokročilých štádiách -    75 - 80


        po odstránení prsníka s exenteráciou


        axily, počas onkologickej liečby


      d) neliečiteľné formy                90


      e) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      


  3.   Stav po odstránení maternice pre nezhubný      10


      nádor, endometriózu a pod.


      


  4.   Zhubný nádor maternice (výnimka: carcinoma  


      in situ)


      


      a) po odstránení nádoru tela alebo krčka     30 - 40


        maternice vo FIGO--štádiu Ia a Ib


        (T1NX M0)


      b) po odstránení nádoru vo FIGO-štádiu II    50 - 70


        (T2 NX M0)


      c) po odstránení nádoru v pokročilom       75 - 80


        štádiu, počas onkologickej liečby


      d) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      e) neliečiteľné formy                90


      


  5.   Strata vaječníkov pre zápalové ochorenia,      10


      nezhubný nádor


      


  6.   Zhubný nádor vaječníka            


      


      a) po odstránení vo FIGO-štádiu Ia a Ib     30 - 40


        (T1 NX M0)


      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80


        počas onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      d) neliečiteľné formy                90


      


  7.   Chronický alebo často sa opakujúci zápal   


      vaječníkov, závesového aparátu maternice


      alebo maternice


      


      a) ľahkého stupňa                  5


      b) stredného stupňa                 10


      c) ťažkého stupňa, recidivujúce akútne       15


        výtoky viackrát do roka, s rozsiahlym


        palpačným nálezom, nutnosťou opakovanej


        ATB terapie, s recidivujúcou močovou


        infekciou, poruchami močenia


      


  8.   Endometrióza ťažkého stupňa             20


      


  9.   Pokles steny pošvy, prolaps pošvy alebo   


      maternice


      


      a) bez inkontinencie alebo so stresovou       10


        inkontinenciou I. stupňa


      b) s občasnou inkontinenciou moču        30 - 40


      c) s úplnou inkontinenciou moču,         70 - 80


        s prihliadnutím na etiológiu


        a možnosť riešenia permanentným katétrom


      


  10.   Stav po plastickej operácii svalov      


      panvového dna


      


      a) s dobrým operačným efektom            10


      b) s funkčným oslabením svalov panvového     20 - 25


        dna s obmedzením výkonnosti organizmu,


        bez inkontinencie moču


      


  11.   Craurosis vulvae so sekundárnymi zmenami,    20 - 25


      vredmi, ekzémami, jazvami


      


  12.   Zhubný nádor pošvy (s výnimkou carcinoma   


      in situ)


      


      a) po odstránení vo FIGO-štádiu I        30 - 40


        (T1 N0 M0)


          b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80


        počas onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      d) neliečiteľné formy                90


      


  13.   Zhubný nádor vonkajších rodidiel       


      (s výnimkou carcinoma in situ)


      


      a) po odstránení vo FIGO-štádiu I a II      30 - 40


        (T1-2 N0 M0)


      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80


        počas onkologickej liečby


      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50


        (spravidla po dvoch rokoch)


      d) neliečiteľné formy                90