KAPITOLA XII – CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV

KAPITOLA XII
– CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Položka      Druh zdravotného postihnutia      Miera poklesu
                             schopnosti
                             zárobkovej
                             činnosti v %
------------------------------------------------------------------------
  1.   Choroby mužských pohlavných orgánov,       10 - 20
      dlhotrvajúce zápalové procesy spojené
      s poruchami močenia
      
  2.   Zhubný nádor penisu             
      
      a) po odstránení v ranom štádiu         30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) po odstránení v neskorých štádiách,      70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90
      
  3.   Zhubný nádor semenníka           
      
      a) po odstránení lokalizovaného seminómu     30 - 40
        alebo lokalizovaného zhubného teratómu
        bez postihnutia uzlín (T1-3 N0 M0)
      b) po odstránení v pokročilých štádiách,     70 - 80
        počas onkologickej liečby
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90
      
  4.   Chronické zápaly prostaty a adenómy       10 - 20
      prostaty s trvalými poruchami močenia
      a stavy po operáciách
      
  5.   Zhubný nádor prostaty            
      
      a) po odstránení vo včasnom štádiu        30 - 40
        (T1-2 N0 M0)
      b) počas uroonkologickej liečby         70 - 80
        pokročilého štádia
      c) po stabilizácii zdravotného stavu       30 - 50
        (spravidla po dvoch rokoch)
      d) neliečiteľné formy               90