§ 77a Podmienky nároku na 13. dôchodok

§ 77a
Podmienky nároku na 13. dôchodok
Nárok na 13. dôchodok a nárok na jeho výplatu má poistenec, ktorý má v novembri kalendárneho roka nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku alebo sociálneho dôchodku.