§ 69b-69d

§ 69b
Zrušený od 1.1.2020

§ 69c
Zrušený od 1.1.2020

§ 69d
Zrušený od 1.1.2020

1) Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.