§ 47a Nadpis platí od 1.4.2021

Nadpis platí od 1.4.2021
§ 47a
Platí od 1.4.2021

36) Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45a) § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z.z.