§ 47a-47c PIATY DIEL Platí od 1.4.2021

PIATY DIEL
Platí od 1.4.2021
Nadpis platí od 1.4.2021
§ 47a
Platí od 1.4.2021

§ 47b
Platí od 1.4.2021

§ 47c
Platí od 1.4.2021

36) Zákon č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
45a) § 166, § 168 ods. 5 a § 169 zákona č. 311/2001 Z.z.