§ 293foa-293fob Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. augusta 2021
§ 293foa
Pozastavená účinnosť od 22.3.2022*)

§ 293fob
Pozastavená účinnosť od 22.3.2022*)

*) Poznámka redakcie ASPI:
Uznesenie Ústavného súdu uverejnené pod č. 81/2022 Z.z. pozastavilo účinnosť zákona 283/2021 Z.z. dňom 22.3.2022.

2) Zákon č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.