§ 293fo Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2021

§ 293fo
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2021
(1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 30. novembra 2020, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto poistné, alebo pohľadávku na pokute vzniknutú do 30. novembra 2020 voči zdravotníckemu zariadeniu, môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100% majetkovou účasťou štátu, určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100% majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 1. mája 2021 § 277b až 277d, § 293eaa, § 293ee a 293em nepoužijú.