§ 293fn Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021

§ 293fn
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021
Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom nastal pred 1. aprílom 2021, podmienky nároku na tehotenské sa posudzujú a jeho suma sa určuje k 1. aprílu 2021.