§ 293eh Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019

§ 293eh
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2019
Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu,127) ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.
127) § 5 ods. 7 písm. p) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení zákona č. 368/2018 Z.z.