§ 293ef Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021

§ 293ef
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2021
Sociálna poisťovňa pridelí identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca, ktorý je k 1. januáru 2021 v právnom vzťahu k zamestnávateľovi a zamestnávateľ z tohto dôvodu prihlásil zamestnanca pred 1. januárom 2021 do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, a sprístupní ho zamestnávateľovi do 31. januára 2021.