§ 293e Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005

§ 293e
Zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazových dávok v roku 2005
(1) zrušený od 13.6.2008
(2) zrušený od 13.6.2008
(3) zrušený od 13.6.2008
(4) Na zvýšenie úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty platia odseky 1 až 3 rovnako.
(5) Sumy jednorazového odškodnenia uvedené v § 94 ods. 2 a 3, suma náhrady nákladov spojených s liečením uvedená v § 100 ods. 2 a sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom uvedené v § 101 ods. 3 a 5 sa zvyšujú v roku 2005 indexom 1,075.