§ 293ds-293dv Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2018

Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2018
§ 293ds
(1) Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a starobný dôchodok sa vypláca po 31. decembri 2017, suma starobného dôchodku sa novo určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 z priemerného mesačného zárobku určeného podľa odsekov 2 až 6 vrátane zvýšenia starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok získané po 31. decembri 2003, ak starobný dôchodok bol priznaný v roku

a) 1988 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 733 Sk,
b) 1989 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 750 Sk,
c) 1990 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 767 Sk,
d) 1991 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 689 Sk,
e) 1992 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 900 Sk,
f) 1993 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 2 934 Sk,
g) 1994 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 134 Sk,
h) 1995 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 334 Sk,
i) 1996 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 667 Sk,
j) 1997 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 767 Sk,
k) 1998 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 867 Sk,
l) 1999 z priemerného mesačného zárobku podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 v sume najmenej 3 967 Sk,
m) 2000 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 067 Sk,
n) 2001 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 167 Sk,
o) 2002 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 267 Sk,
p) 2003 z priemerného mesačného zárobku podľa § 293k ods. 3 a 4 v sume najmenej 4 337 Sk.
(2) Priemerný mesačný zárobok na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1 je priemerný mesačný zárobok, z ktorého bola vypočítaná suma starobného dôchodku, neupravený podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 alebo podľa § 293k ods. 3 a 4.
(3) Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 tvorí 50% priemerného mesačného zárobku, sa priemerný mesačný zárobok podľa odseku 2 do sumy

a) 2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 8 525 Sk sa započítava 35%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
b) 2 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 600 Sk do sumy 8 690 Sk sa započítava 35%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
c) 2 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 700 Sk do sumy 8 901 Sk sa započítava 36%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
d) 2 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 500 Sk do sumy 9 162 Sk sa započítava 32%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
e) 2 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 800 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 39%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. e),
f) 3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 37%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. f),
g) 4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. g),
h) 5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. h),
i) 6 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. i),
j) 6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. j),
k) 7 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 900 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. k),
l) 8 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 500 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 41%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. l),
m) 8 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 700 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 38%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. m),
n) 9 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 9 300 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 38%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. n),
o) 10 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 10 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 38%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. o),
p) 11 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 11 200 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 38%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. p).
(4) Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 tvorí 55% priemerného mesačného zárobku, sa priemerný mesačný zárobok podľa odseku 2 do sumy

a) 2 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 000 Sk do sumy

1. 8 525 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2. 8 690 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3. 8 901 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4. 9 162 Sk sa započítava 22%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b) 2 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 200 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 26%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. e),
c) 2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 24%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. f),
d) 3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. g),
e) 3 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 800 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. h),
f) 3 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 900 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. i),
g) 4 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. j),
h) 5 100 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 100 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. k),
i) 5 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 700 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 31%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. l),
j) 6 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 400 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. m),
k) 6 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 6 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. n),
l) 7 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 7 500 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. o),
m) 8 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 8 000 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. p).
(5) Na určenie sumy starobného dôchodku podľa odseku 1, ktorého základnú výmeru podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 tvorí 60% priemerného mesačného zárobku, sa priemerný mesačný zárobok podľa odseku 2 do sumy

a) 1 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 500 Sk do sumy

1. 8 525 Sk sa započítava 26%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. a),
2. 8 690 Sk sa započítava 26%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. b),
3. 8 901 Sk sa započítava 26%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. c),
4. 9 162 Sk sa započítava 21%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. d),
b) 1 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 600 Sk do sumy 9 691 Sk sa započítava 23%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. e),
c) 1 700 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 1 700 Sk do sumy 10 652 Sk sa započítava 22%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. f),
d) 2 300 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 300 Sk do sumy 12 068 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. g),
e) 2 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 2 900 Sk do sumy 13 959 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. h),
f) 3 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 000 Sk do sumy 16 309 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. i),
g) 3 500 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 3 500 Sk do sumy 18 939 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. j),
h) 4 000 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 000 Sk do sumy 21 749 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. k),
i) 4 200 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 200 Sk do sumy 24 524 Sk sa započítava 27%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. l),
j) 4 600 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 600 Sk do sumy 27 184 Sk sa započítava 25%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. m),
k) 4 800 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 4 800 Sk do sumy 29 725 Sk sa započítava 25%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. n),
l) 5 400 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 400 Sk do sumy 32 252 Sk sa započítava 25%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. o),
m) 5 900 Sk započítava v plnej sume a zo sumy nad 5 900 Sk do sumy 34 823 Sk sa započítava 25%, ak sa určuje suma starobného dôchodku podľa odseku 1 písm. p).
(6) Priemerný mesačný zárobok podľa odsekov 3 až 5 sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
(7) Pri určení sumy starobného dôchodku podľa odsekov 1 až 6 sa na obmedzenia najvyššou výmerou podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a na úpravu prislúchajúcu k starobnému dôchodku podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2018 neprihliada.
(8) Starobný dôchodok sa na účely odsekov 1 až 7 považuje za priznaný v roku 2003, ak

a) poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na starobný dôchodok podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003 a k 31. decembru 2003 nebol nepretržite zamestnaný, vznikne prvýkrát nárok na výplatu starobného dôchodku po 31. decembri 2003,
b) nárok na starobný dôchodok vznikol podľa § 259 ods. 2.
(9) Nárok na výplatu starobného dôchodku v sume určenej podľa odsekov 1 až 8 vzniká

a) od 1. januára 2018, ak suma starobného dôchodku určená podľa odsekov 1 až 8 je vyššia ako suma starobného dôchodku vyplácaného k tomuto dňu,
b) odo dňa, od ktorého po 1. januári 2018 vznikne nárok na výplatu starobného dôchodku, ak suma starobného dôchodku určená podľa odsekov 1 až 8 je vyššia ako suma starobného dôchodku, ktorá patrí k tomuto dňu pred jej novým určením podľa odsekov 1 až 8.

§ 293dt
(1) Ak suma starobného dôchodku bola určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 a starobný dôchodok sa vypláca po 31. decembri 2017, starobný dôchodok sa zvýši od 1. januára 2018 o 25,50 eura, ak starobný dôchodok bol priznaný

a) pred rokom 1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
b) v roku

1. 1965 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 509 Sk,
2. 1966 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 536 Sk,
3. 1967 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 568 Sk,
4. 1968 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 619 Sk,
5. 1969 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 698 Sk,
6. 1970 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 794 Sk,
7. 1971 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 894 Sk,
8. 1972 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 1 998 Sk,
9. 1973 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 034 Sk,
10. 1974 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 063 Sk,
11. 1975 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 088 Sk,
12. 1976 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 114 Sk,
13. 1977 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 141 Sk,
14. 1978 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 166 Sk,
15. 1979 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 192 Sk,
16. 1980 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 217 Sk,
17. 1981 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 242 Sk,
18. 1982 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 264 Sk,
19. 1983 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 285 Sk,
20. 1984 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 304 Sk,
21. 1985 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 322 Sk,
22. 1986 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
23. 1987 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk,
24. 1988 z priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2 333 Sk.
(2) Starobný dôchodok sa na účely odseku 1 považuje za priznaný v roku 1988, ak poistencovi bola suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 a nárok na výplatu starobného dôchodku vznikne prvýkrát po 31. decembri 1988.

§ 293du
O sume starobného dôchodku podľa § 293ds a 293dt sa rozhodne najneskôr do 31. októbra 2018.

§ 293dv
Na účely tohto zákona sa slovenskou korunou rozumie aj koruna česko-slovenská.