§ 133 Sadzba poistného na úrazové poistenie

§ 133
Sadzba poistného na úrazové poistenie
Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8% z vymeriavacieho základu.

70) § 2 písm. d) zákona č. 215/2021 Z.z.