Čl.XIII Účinnosť

Čl.XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2009 okrem čl. I § 84 ods. 1 písm. a) druhého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
Nariadenie č. 500/2009 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2010.
Zákon č. 151/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2010 okrem čl. XIV bodov 2, 4 až 12 a bodu 21, ktoré nadobúdajú účinnosť 10. aprílom 2010.
Zákon č. 505/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 30. decembrom 2010.
Zákony č. 500/2010 Z.z. a č. 547/2010 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2011.
Zákon č. 33/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2011.
Zákon č. 48/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2011.
Zákon č. 257/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2011 okrem prvého a štvrtého bodu v čl. VI, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 220/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. októbrom 2011 okrem čl. XIV bodov 2 a 3, ktoré nadobudli účinnosť 1. novembrom 2011. *** Uznesenie Ústavného súdu SR č. 308/2011 Z.z. s účinnosťou od 30.9.2011 pozastavilo účinnosť nasledovných ustanovení zákona č. 220/2011 Z.z.: čl. XIV bod 1. *** Podľa nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2014 Z.z. s účinnosťou od 1.8.2014 zanikla platnosť uznesenia Ústavného súdu 308/2011 Z.z. v časti týkajúcej sa rozhodnutia o pozastavení účinnosti zákona č. 220/2011 Z.z.
Zákon č. 503/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. februárom 2012.
Zákony č. 252/2012 Z.z., č. 345/2012 Z.z. a č. 361/2012 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 392/2012 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2013.
Zákon č. 122/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013.
Zákon č. 305/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákony č. 402/2013 Z.z. a č. 462/2013 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Nariadenie č. 440/2013 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 322/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. decembrom 2014.
Zákony č. 307/2014 Z.z., č. 325/2014 Z.z. a č. 362/2014 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2015.
Nariadenie č. 394/2014 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2015.
Zákony č. 281/2015 Z.z., č. 338/2015 Z.z. a č. 375/2015 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2016.
Nariadenie č. 431/2015 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2016.
Zákony č. 301/2016 Z.z. a č. 340/2016 Z.z. nadobudli účinnosť 1. januárom 2017.
Nariadenie č. 365/2016 Z.z. nadobudlo účinnosť 1. januárom 2017.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Paška v.r.

Robert Fico v.r.