§ 123 Premlčanie a počítanie času

§ 123
Premlčanie a počítanie času
Na premlčanie a počítanie času sa použijú ustanovenia § 100 ods. 1 a 2, § 101 až 103, § 106, § 107, § 110 až 113 a § 122 Občianskeho zákonníka.