§ 100 Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti

§ 100
Náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti
(1) Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania štátnej služby na dohodnutom mieste patrí náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v sume

a) 15% z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b) 25% z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň služobného pokoja.
(2) Štátnemu zamestnancovi za nariadenú alebo s ním dohodnutú služobnú pohotovosť mimo miesta vykonávania štátnej služby s možnosťou použitia mobilných prostriedkov spojenia patrí náhrada za neaktívnu časť služobnej pohotovosti v sume

a) 5% z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti,
b) 10% z príslušnej časti funkčného platu za každú hodinu neaktívnej časti služobnej pohotovosti v deň služobného pokoja.