XXVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. g): poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu

XXVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. g):
poskytovanie odbornej prípravy na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany

a) učebné osnovy,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) zoznam lektorov, ich spôsobilosť a prax v radiačnej ochrane,