XV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu: návrhy na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na

XV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny