X. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) desiateho bodu: návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na využívanie vodných zdrojov na

X. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) desiateho bodu:
návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy a úpravy vody
d) údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii