VIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) ôsmeho bodu: návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení návrh vnútorného

VIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) ôsmeho bodu:
návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení

návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení