VII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu: návrhy na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k

VII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu:
návrhy na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

a) odôvodnenie výnimočného ožiarenia
b) pracovné postupy
c) program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania
d) zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže pracovníkov
e) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ožiareniu a o ich súhlase s výnimočným ožiarením