V. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu: návrhy na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového

V. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu:
návrhy na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

a) zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania
b) opis technologického zariadenia
c) charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať
d) súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom
e) zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany