III. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) tretieho bodu: návrhy na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky a) koncepčný plán

III. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) tretieho bodu:
návrhy na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky

a) koncepčný plán vyraďovania vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení
b) zhodnotenie záťaže pracovníkov
c) dokumentácia podľa osobitného predpisu, 1) pokiaľ už nebola úradom posúdená
d) koncepcia zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.