§ 54a Zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom štáte

§ 54a
Zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom štáte
Pri zmene miesta výkonu práce do iného štátu ako je štát, v ktorom zamestnanec obvykle pracuje, sa rovnako uplatňuje § 44a.