skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami V rámci tejto skupiny činnosťou

skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
09.1 osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení