skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie

skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
07.1 osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
07.2 osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)