skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a

skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
06.1 osôb na obsluhu motorových vozíkov