PRÍL.2 DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

PRÍL.2
DRUHY OPRÁVNENÍ NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRÁCE
Oprávnenie na výchovu a vzdelávanie vydáva príslušný orgán inšpekcie práce a príslušný orgán dozoru podľa § 27 ods. 3 v rozsahu
skupina 01 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
01.1 zamestnancov a vedúcich zamestnancov
01.2 bezpečnostných technikov
01.3 zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonať úlohy bezpečnostných technikov

skupina 02 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
02.1 revíznych technikov
02.2 osôb na obsluhu
02.3 osôb na opravy

skupina 03 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
03.1 revíznych technikov
03.2 osôb na obsluhu
03.3 osôb na opravy
03.4 viazačov bremien

skupina 04 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach plynových
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
04.1 revíznych technikov
04.2 osôb na obsluhu
04.3 osôb na opravy

skupina 05 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
05.1 elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
05.2 revíznych technikov

skupina 06 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pri obsluhe motorových vozíkov
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
06.1 osôb na obsluhu motorových vozíkov

skupina 07 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výške
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
07.1 osôb pracujúcich vo výške pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
07.2 osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári)

skupina 08 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb
08.1 na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

skupina 09 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie
09.1 osôb na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení

skupina 10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami
V rámci tejto skupiny činnosťou je výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu
10.1 vybraných lesníckych strojov a zariadení
10.2 ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
10.3 ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti