PRÍL.1a Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm.

PRÍL.1a
Činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b)
Fyzická osoba môže len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu podľa § 16 ods. 1 písm. b) vykonávať činnosť
a) revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
b) osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
c) osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,
d) revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
e) osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
f) osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
g) osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
h) viazača bremien,
i) revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
j) osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
k) osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
l) elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických,
m) revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických,
n) osoby na obsluhu motorových vozíkov,
o) osoby pracujúcej vo výške 1, 5 m a viac nad povrchom zeme pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky,
p) osoby na montáž a demontáž lešenia (lešenár),
q) osoby na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to

1. strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladača, valca),
2. strojov a zariadení na výrobu, spracúvanie a presun betónových zmesí (betonárky),
3. špeciálneho motorového snehového stroja, kompresora,
r) osoby na obsluhu vybraných poľnohospodárskych strojov a zariadení, a to

1. samochodných rezačiek,
2. obilných kombajnov,
3. špeciálnych strojov na zber poľnohospodárskych plodín,
s) osoby na obsluhu vybraných lesníckych strojov, a to

1. vyťahovačov,
2. univerzálnych a špeciálnych traktorov používaných pri sústreďovaní dreva,
3. kolesových a pásových vyvážacích súprav na drevo a drevné sortimenty,
4. stabilných lanových dopravných zariadení v lesníctve,
5. jednoúčelových a viacúčelových zariadení na ťažbu, odvetvovanie, krátenie a odkôrňovanie stromov a drevných sortimentov,
t) osoby na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva a ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti.