PRÍL.1a. Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

PRÍL.1b
Minimálny počet bezpečnostných technikov alebo autorizovaných bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov
A. Minimálny počet autorizovaných bezpečnostných technikov alebo bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1
----------------------------------------------------------------------------------
Počet zamestnancov       Počet autorizovaných bezpečnostných technikov
                alebo bezpečnostných technikov
----------------------------------------------------------------------------------
do 400 zamestnancov       najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik

od 401 do 800 zamestnancov   najmenej dvaja autorizovaní bezpečnostní technici

od 801 do 1 200 zamestnancov  najmenej traja autorizovaní bezpečnostní technici
                alebo najmenej dvaja autorizovaní bezpečnostní
                technici a jeden bezpečnostný technik
                
nad 1 200 zamestnancov     najmenej traja autorizovaní bezpečnostní technici
                alebo najmenej dvaja autorizovaní bezpečnostní
                technici a jeden bezpečnostný technik
                
                a
                
                na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej
                jeden ďalší autorizovaný bezpečnostný technik
                alebo bezpečnostný technik tak, aby z celkového
                počtu autorizovaných bezpečnostných technikov
                a bezpečnostných technikov boli najmenej
                dve tretiny autorizovaní bezpečnostní technici
----------------------------------------------------------------------------------
B. Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód
odvetvovej klasifikácie ekonomickej činnosti nie je uvedený v prílohe č. 1

---------------------------------------------------------------------------
Počet zamestnancov        Počet bezpečnostných technikov       
---------------------------------------------------------------------------
do 600 zamestnancov       najmenej jeden bezpečnostný technik     

od 601 do 1 200 zamestnancov   najmenej dvaja bezpečnostní technici    

od 1 201 do 15 000 zamestnancov najmenej dvaja bezpečnostní technici    
                 a na každých začatých 1 000 zamestnancov  
                 najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik
nad 15 000 zamestnancov     najmenej 12 bezpečnostných technikov a na
                 každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej 
                 jeden ďalší bezpečnostný technik
---------------------------------------------------------------------------