PRÍL.1a. Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov

PRÍL.1b
Minimálny počet bezpečnostných technikov podľa počtu zamestnancov
A. Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny je uvedený v prílohe č. 1

I------------------------------I---------------------------------------------I
I Počet zamestnancov      I Počet bezpečnostných technikov       I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I do 400 zamestnancov     I najmenej jeden bezpečnostný technik     I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I od 401 do 800 zamestnancov  I najmenej dvaja bezpečnostní technici    I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I od 801 do 1 200 zamestnancov I najmenej traja bezpečnostní technici    I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I nad 1 200 zamestnancov    I najmenej traja bezpečnostní technici    I
I               I a na každých začatých 1 000 zamestnancov  I
I               I najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik  I
I------------------------------I---------------------------------------------I
B. Minimálny počet bezpečnostných technikov u zamestnávateľa, ktorého kód
podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností na úrovni divízie alebo skupiny
nie je uvedený v prílohe č. 1

I------------------------------I---------------------------------------------I
I Počet zamestnancov      I Počet bezpečnostných technikov       I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I do 600 zamestnancov     I najmenej jeden bezpečnostný technik     I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I od 601 do 1 200 zamestnancov I najmenej dvaja bezpečnostní technici    I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I od 1 201 do 15 000      I najmenej dvaja bezpečnostní technici a na  I
I zamestnancov         I každých začatých 1 000 zamestnancov     I
I               I najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik  I
I------------------------------I---------------------------------------------I
I nad 15 000 zamestnancov   I najmenej 12 bezpečnostných technikov    I
I               I a na každých začatých 1 500 zamestnancov  I
I               I najmenej jeden ďalší bezpečnostný technik  I
I------------------------------I---------------------------------------------I