Čl.V Účinnosť

Čl.V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.
Zákon č. 309/2007 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 2007.
Vyhláška č. 140/2008 Z.z. nadobudla účinnosť 1. májom 2008.
Zákon č. 132/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. májom 2010.
Zákon č. 136/2010 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2010.
Zákon č. 470/2011 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2012.
Zákon č. 154/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2013 okrem čl. I bodov 9 a 10, § 16 ods. 2 písm. c), ods. 4, 6 a 7, ods. 11 písm. b) v bode 18 a § 39f v bode 40, ktoré nadobudli účinnosť 1. januárom 2014.
Zákon č. 308/2013 Z.z. nadobudol účinnosť 1. novembrom 2013.
Zákon č. 58/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.
Zákon č. 204/2014 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2014.
Zákon č. 118/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 2015.
Zákon č. 128/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 2015.
Zákon č. 378/2015 Z.z. nadobudol účinnosť 2. januárom 2016.
Zákon č. 66/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 4. aprílom 2020.
Zákon č. 198/2020 Z.z. nadobudol účinnosť 21. júlom 2020.
Zákon č. 73/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. aprílom 2021.
Zákon č. 310/2021 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2022.
Zákon č. 114/2022 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2023.

Ivan Gašparovič v.r.

Pavol Hrušovský v.r.

Mikuláš Dzurinda v.r.