Zákon o cestovných náhradách (283/2002)

Posledná aktualizácia: 25. mája 2023
Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách.zákon o cestovných náhradách